Proszę zainstalować najnowszą wersję flash player ze strony:
http://www.adobe.com/

You need to upgrade your Flash Player from website -
http://www.adobe.com/

Aparat Mora

Bipolarność

Aparat Mora Super 1

urządzenie dwukanałowe. Mówiąc obrazowo, to tak jakby terapeuta dysponował dwoma urządzeniami pracującymi synchronicznie. W aparacie mamy do dyspozycji równocześnie dwa kanały terapeutyczne. Każdemu z nich przyporządkowane są inne częstotliwości pasma. Jeden z kanałów obejmuje okna częstotliwościowe właściwe stanom chronicznym, drugi stanom ostrym. Terapia dwukanałowa (bipolarna) umozliwia nam przeprowadzenie zabiegu równocześnie ukierunkowanego na oba stany. Zaletą jest znaczne skrócenie czasu trwania jednego zabiegu, a co więcej całego procesu leczenia !

Automatyka

Automatyczne ustawianie wszystkich parametrów w aparacie pozwalają podczas przebiegu jednego wybranego programu terapeutycznego na aplikowanie pacjentowi akordów niskich potencji (niskich częstotliwości) do 1000 Hz z wysokim wzmocnieniem oraz akordów wysokich potencji (wysokich częstotliwości) począwszy od 1000 hz z niskim wzmocnieniem.

Elektroniczna homeopatia

Mora aparature 2

Aplikowanie pacjentowi określonych częstotliwości odbywa się zgodnie z prawidłami homeopatii. Stąd w przypadku terapii MORA mówimy o elektronicznej homeopatii. W zależności od tego, czy do terapii używamy informacji płynącej "z wewnątrz" tj. informacji z organizmu pacjenta "zbieranych" przez elektrody ręczne, stopowe i specjalne czy też stosujemy informacje "z zewnątrz", a więc gdy używamy wydzielin i/ lub wydalin pacjenta, nozodów leków homeopatycznych i innych - zabieg przebiega zgodnie z zasadami organoterapii tzn. według zasady tożsamości, bądź zgodnie z zasadami homeopatii klasycznej tzn. wg zasady podobieństwa. Aparat MORA-Super pozwala przeprowadzić taki zabieg w tym samym czasie w trakcie jednego programu. Nie ma więc konieczności włączania dwu lub kilku programów pod rząd, a tym samym skraca się chociażby czas wizyty pacjenta, a co najważniejsze można liczyć na szybsze efekty.

Pomiary segmentowe

Każdy program wywoływany z pamięci aparatu rozpoczyna się od automatycznego pomiaru segmentów. W zależności od zmierzonych wartości aparat sam automatycznie przyporządkowuje odpowiednio wejścia i wyjścia elektrod ręcznych, stopowych i specjalnych dla obu kanałów. Pozwala to na poddawanie terapii stanów Yang i stanów Yin w organizmie.

Indywidualizacja pomiaru

Istnieje możliwość wyłączenia automatyki i dobieranie indywidualnie wszystkich parametrów terapeutycznych dla danego pacjenta, a więc indywidualizując i optymalizując terapię wg metody prof. doktora Scotta-Morley'a. Pomiary segmentowe (sektorowe) w programach dwu-, trzy- i czterokrokowych włączają się automatycznie na początku programu, a więc jeszcze przed terapią, i po każdym kroku terapeutycznym. Dzięki temu już w trakcie zabiegu widzimy, czy i jak reaguje organizm pacjenta na bodziec terapeutyczny. Każdy pomiar segmentowy jest dla nas istotną wskazówką o stanie pacjenta i reaktywności jego organizmu.

Nagrody i wyróżnienia przyznane aparatowi Mora

Copyright 2008 © biorezonans.pl
polityka prywatność
Created by web-studio.pl
Start | Rzuć palenie | Terapia Mora | Ondamed | Alergie | Gabinety | Kontakt
facebook