Alergia na mleko krowie

Alergia na mleko 1

Białko mleka krowiego jest pierwszym obcogatunkowym białkiem, z którym zostaje skonfrontowany nasz organizm (przynajmniej jeśli chodzi o ludzi z naszych kręgów kulturowych). Od momentu zaprzestania karmienia piersią nie ma praktycznie dnia, podczas którego nie spożywalibyśmy mleka krowiego w jakiejś postaci. Dlatego tak częste są uczulenia na ten produkt, a ich znaczenie jest większe, niż się ogólnie przyjmuje. Prawdziwa alergia na mleko krowie jest zawsze uczuleniem na składniki białkowe mleka (kazeinę, laktoalbuminę, laktoglobulinę). Zdarzają się także nietolerancje cukru mlecznego (np. nietolerancja laktozy), podłożem tego jest jednak niedostateczna fermentacja, a nie mechanizm alergiczny. Nie są znane nietolerancje tłuszczu mlecznego. (Dlatego uczulony na mleko krowie dobrze toleruje czystą śmietanę lub masło.) Objawy alergii na mleko krowie mogą się zmieniać co do miejsca i formy występowania. Również „narząd docelowy", tzn. część ciała, gdzie uwidacznia się prze¬ważnie uczulenie, jest zróżnicowany u poszczególnych pacjentów. Najczęściej jest to skóra (atopowe zapalenie skóry od najlżejszych do najcięższych form) i jelita (ogólna skłonność do zaburzeń trawienia, biegunki, niespecyficznych zapaleń jelit, colitis mucosa, colitis uleerosa, wiele przypadków choroby Leśniewskiego-Crohna). U niemowląt alergia na mleko krowie często jest przyczyną niepokoju i skłonności do wzdęć. Prawie u połowy „płaczliwych dzieci" istnieje nietolerancja na mleko krowie. Najważniejszym środkiem zaradczym w przypadku uczulenia na mleko krowie jest (niezależnie od „narządu docelowego" i objawów) zupełna eliminacja produktów mleka krowiego.

Dieta eliminacyjna bez mleka krowiego

Alergia na mleko 2

Pod tym pojęciem nie należy rozumieć wyeliminowania mleka i takich produktów jak ser, twarożek, jogurt etc. z pożywienia, lecz zupełne wyłączenie informacji o mleku. Chodzi przy tym o biofizykalną informację zawartą w drganiach, które wysyła każda substancja we wszechświecie, przy czym każda substancja ma swoje własne specyficzne spektrum drgań. Mówimy dlatego o „kodzie biofizykalnym" i określamy jako unikanie jakiegokolwiek kontaktu nie tylko z samą substancją, lecz także z czysto fizyczną informacją jako karencję kodu.
Okazało się, że u niektórych pacjentów nadwrażliwość na alergen jest tak duża, że kontakt tylko z niematerialną informacją substancji może wywołać najsilniejsze reakcje. Szczególnie duże znaczenie ma to odkrycie dla pacjentów z atopowym zapalenie skóry (AZS).
Duże trudności napotykają pacjenci uczuleni na mleko krowie, kiedy muszą zastosować w ramach leczenia dietę eliminującą całkowicie informacje o mleku, przy czym chodzi o mleko zawarte w środkach spożywczych, jak również o informacje o mleku z otoczenia. Celem tej ulotki jest przybliżenie pojęcia ścisłej karencji mleka krowiego i podanie ogólnych rad. Przy przestrzeganiu diety konieczna jest ciągła uwaga i nieomal detektywistyczne zacięcie. Lista produktów spożywczych, które zawierają białko mleka (podamy ją poniżej) nie jest w żadnym wypadku kompletna. Należy ją uzupełnić w zależności od indywidualnych przyzwyczajeń życiowych i miejscowej podaży. Sprawdziło się tworzenie lokalnych grup samopomocy (np. dla AZS) skupiających ludzi wymieniających między sobą doświadczenia i informacje o miejscowych możliwościach zakupów, niebezpieczeństwach z tym związanych, o handlowcach, piekarzach, rzeźnikach, sklepach ze zdrową żywnością itp.

Środki spożywcze, które zawsze zawierają mleko:

Produkty spożywcze, które mogą zawierać białko mleka

Ważna wskazówka

W przypadku pacjentów z ciężką postacią AZS w fazie wysoce wrażliwej może okazać się konieczne usunięcie na pewien czas wszelkich produktów zawierających mleko w jakiejkolwiek postaci z mieszkania chorego. Może dojść do ostrych reakcji, gdy inna osoba np. podgrzewa mleko, przenosi je itp. poprzez czysto niematerialną informację (specyficzny, biofizykal-ny wzór drgań). Także podgrzewanie mleka w kuchence mikrofalowej wywołuje po jej otwarciu silne obciążenia pomieszczenia. Z tych samych powodów należy w tej fazie unikać supermarketów, sklepów spożywczych a zwłaszcza mleczarskich (zobacz na ulotce dotyczącej hyperergii).

Możliwości zastępowania mleka krowiego