Objawy alergii

Reakcje alergiczne mogą się rozwijać tak wielokierunkowo, że niemal przy każdym symptomie trzeba myśleć także o alergii. Najczęstsze symptomy reakcji alergicznych:

Objawy alergii zależą od:

Alerie 3 3Warunkiem jest z reguły dziedziczna predyspozycja. Dziedziczy się „talent" do alergii, tzn. zdolność do tworzenia engramów alergii, lecz nie dziedziczy się rodzaju alergii ani substancji, która ją wywołuje. Potencjał alergiczny wywołujących substancji jest różny. Istniejąaler-geny agresywne, tzn. substancje, które bardzo łatwo wywołują uczulenia (np. pyłki traw, sierść kota, truskawki eta). Odpowiednio często występują obrazy chorobowe spowodowane przez te substancje. Reakcje alergiczne mogą się zmieniać w zależności od stanu ogólnego organizmu. Wszelkie obciążenia somatyczne (inne choroby, obciążenia z ognisk siejących oraz toksyczne i geopatyczne) mogą działać wzmacniająco. Szczególnie duże jest znaczenie psychicznych stanów napięciowych w najszerszym tego słowa znaczeniu. Wszelkie psychiczne obciążenia jak lęk, zmartwienia, stres w pracy lub w szkole, przeciążenie itd. mogą wywołać lub nasilać objawy alergii, odwrotnie objawy mogą się poprawić lub zupełnie ustąpić w relaksowej, harmonicznej sytuacji (np. na urlopie). Większość alergików ma szczególne „organy docelowe", w których manifestowanie alergii jest najsilniejsze (przede wszystkim jest to skóra, układ oskrzelowy i błona śluzowa jelit).